Ászf

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák Pazonyi Mónika e.v., mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal, a szerződéskötés nyelve magyar.

A Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve:                Pazonyi Mónika e.v.

A szolgáltató webshopja:       ittjolvagyok.hu

A szolgáltató székhelye:        1121.Bp. Széchenyi-emlékút 29.

A szolgáltató elérhetősége:    pazonyi kukac icloud.com

Adószáma:                             69502725-1-43

Telefonszáma:                        06-20-

Alapvető rendelkezések

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók

Szolgáltatás leírása

 1. Szolgáltató biztosítja az Előfizető / Vásárló számára jógavideó felvételek internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésének lehetőségét.

A jógavideók felnőttképzési és sport és szabadidős képzési tevékenységeket foglalnak magukba. Az oktatóképzés megnevezése: tini jóga oktató képzés (felnőttképzők nyilvántartásba vételi száma: B/2020/001816) (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás)

Az online jóga sajátossága, hogy az oktató nem látja a tanítványait így csak instrukciókkal tudja igazítani, ezért a jógázó tudomásul veszi, hogy saját felelősségre jógázik. 

 

A Szolgáltatás igénybevételének menete

 1. A Szolgáltató által jelen honlapon nyújtott szolgáltatások, a honlapon keresztül regisztrált képzésben való részvétel igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a honlap használatára regisztrált és jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

 1. Regisztráció

A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) a honlapon lévő „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap kitöltésével és elküldésével, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásával regisztrálhat. Az egyes videó csomagokat külön-külön lehetséges megvásárolni. A vásárlás alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF elfogadásáról. A sikeres vásárlásról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó a jelszavat köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni. Amennyiben Előfizető ezen jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás gyakorlását más személynek továbbadja, vagy hozzáférhetővé teszi, úgy felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult – de nem kötelezett – ilyen esetben a szerződés azonnali hatályú felbontására, a Felhasználó előfizetésének megszüntetésére.

 1. Megrendelés, a Szolgáltatás igénybevétele

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételére a 4. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint az egyes videó csomagokon feltüntetett áron a szolgáltatási díjak igazolt megfizetését követően (a továbbiakban: Sikeres Aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megszerzésekor a szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. Havi/kéthavi/féléves/éves előfizetés esetén a hozzáférés érvényessége az e-mailes értesítéstől számított 30/60/182/365 nap. A honlapon feltüntetett árak alanyi ÁFA mentesek. A havi előfizetés a következő hónapra automatikusan megújul, amennyiben a Felhasználó azt nem mondja le a tárgyhó utolsó napjáig.

 1. Árak, fizetési módok

A csomagok megvásárlására online, banki átutalással vagy bankkártyás fizetésen keresztül van lehetőség. A szolgáltatások mindenkor érvényes árai az egyes videó csomagok menüpontja alatt található.

A banki átutalás:

Erste bank – Pazonyi Mónika 11600006-00000000-84102731

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani, ez azonban a megvásárolt csomagok árait nem befolyásolja, csakis az új vásárlásra vonatkozik. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, mely azonban a megkötött szerződésekre nem vonatkozik. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 1. Fizetést biztosító külső szolgáltatók

Az online bankkártyás fizetések aPaylike rendszerén keresztül (a továbbiakban: Külső Szolgáltató) valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. 

A Szolgáltató a Webáruházban történő vásárlás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső Szolgáltatóval szerződik. A fizetést biztosító Külső szolgáltató a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik.

Paylike

E-mail: hello@paylike.hu

Telefonszám: +45 78 75 51 61

Cím: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia

https://paylike.hu/

 

A Paylike támogatja a 3-D Secure rendszert. A 3-D Secure szolgáltatás MasterCard-al és Visaval is használható. A 3-D Secure engedélyezésével kártya tranzakcióit biztonságosabbá teheti. A 3-D Secure egy protokoll, aminek célja az online kártya tranzakciók biztonságának növelése. A biztonsági szolgáltatás a Visa-nál “Verified by Visa”, a MasterCard-nál pedig a “MasterCard SecureCode” néven működik.

 

A vásárló fizetésekor személyes- és kártyaadatai egy alkalommal sem kerülnek át a kereskedőhöz. További tudnivalókért látogass el a Paylike weboldalára: https://www.paylike.hu Ügyfélszolgálata a +45 78 75 51 61 telefonszámon.

 1. A Felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

 1. A Felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg a Szolgáltatótól az általa megadott e-mail címre. A Felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Esetleges, a Szolgáltatóhoz intézett automatikus válaszok, (mint például “out of the office” értesítések) nem vehetők figyelembe és nem állhatnak az érvényes kézbesítés útjában.

A Szolgáltatás igénybevételének időtartama, a felmondás lehetősége

 1. Az előfizetés előre meghatározott időtartamra szól, a szolgáltatás a sikeres fizetéssel válik aktivvá. A Szolgáltató az adott előfizetési időszak lejárta előtt 10 nappal értesítést küld a Felhasználónak, felajánlva a lehetőséget a hosszabbításra. Amennyiben Felhasználó nem rendeli meg újra a videó csomagot, úgy az előfizetés nem hosszabbodik meg, az az adott időszak utolsó napján megszűnik. Felhasználónak nem kell külön lemondást írásban megküldeni.

 1. A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését.

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

 1. A Felhasználó az Adatvédelmi Tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.

 1. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

A Szolgáltatói jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltató köteles az Előfizető által a webshopban megrendelt online jógavideó csomag biztosítására a szerződéskötéstől a videó csomag adatlapján meghatározott időtartam végéig.

 1. A Szolgáltató köteles az online videó csomagot karbantartani, az esetlegesen felmerült hibákat a lehetőségéhez mérten, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.

 1. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki fel nem róható okokból bekövetkezett szolgáltatás kiesésekért.

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy a szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggessze.

 1. A Felhasználó a jelszavát köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni. Amennyiben Előfizető ezen jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás gyakorlását más személynek továbbadja, vagy hozzáférhetővé teszi, úgy felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult – de nem kötelezett – ilyen esetben a szerződés azonnali hatályú felbontására, a Felhasználó előfizetésének megszüntetésére.

Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult.

 1. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

 1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.

 1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.

 1. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon, videókban, letölthető e-bookban megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

Az átadott ismeretanyag / oktatóvideó Pazonyi Mónika szellemi tulajdona. Az írott anyagok, a tanfolyamon készített hanganyagok, a jóga videók, jegyzetek szerzői jogvédelem alatt állnak. Előfizető/ Vásárló vállalja, hogy a jóga videókat csak személyes felhasználásra használja, és másnak át nem adja. Az oktatóképzésen  kapott információkat csak a tinédzser korcsoport oktatására használja, ezeket tovább semmilyen más formában nem adja. Amennyiben szeretné az itt kapott anyagokat sokszorosítani, vagy felhasználni, az csakis a szerzői jog tulajdonosának írásbeli engedélyével lehetséges, a forrás megjelölésével. Ennek megsértése jogi következményekkel jár.

 1. A jelen ÁSZF az ÁSZF elején megjelölt naptól kezdődően visszavonásig, illetve módosításig hatályos. Az ÁSZF aktuális és korábbi változatai mindenkor elérhetőek az www.ittjolvagyok.hu weboldalon.

 1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani a http://www.ehenhalok.hu/aszf weboldalon történő közzététellel. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy az ÁSZF módosítása a Felek jogait és kötelezettségeit érinti (érdemi változás), úgy a módosítás hatálybalépését legalább 5 (öt) nappal megelőzően a módosított ÁSZF-et a a weboldalon közzéteszi, továbbá arról a Partnert a 20. pontnak megfelelően értesíti. Amennyiben a Partner a változásokkal nem ért egyet, a Szerződést a módosított ÁSZF hatályba lépése előtt felmondhatja, amely esetben a Szerződés a módosított ÁSZF hatálybalépésének napjával megszűnik.

 1. A Szolgáltató az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kíséreli meg rendezni, a békéltető testület döntésének azonban általánosan nem veti alá magát. A fogyasztó jogviták esetére bírósági út is igénybe vehető, a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon lehet tájékozódni.

 1. Jelen ASZF-re a magyar jog rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2020. november 17.